DELTA AV SKÅNE-TRANÅS 
Simmental
F: HEARTBREAKER
FF: 1637
HAFKE
FM: 3116
ELKE
M: 337
FINETLI AV RÖRUM
MF: SAUGEEN SCORPION 31S
MM: 303
FINETLI AV RÖRUM

Födelsedatum: 2020-01-23
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 366
Korr 365D-vikt: 656
T-tal: 104
P-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell85
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt95
Tillväxt, total100