DUMLE AV AMALIENLUND  
Simmental
F: BENJAMIN AV AMALIENLUND
FF: 1541
LUDDE AV STEGATORP T112
FM: 1091
LOUISE AV HÄLLINGE
M: 703
MIRANDA AV SÖVDELJUNGA
MF: STEINADLER
MM: 622
MIRANDA AV SÖVDELJUNGA

Födelsedatum: 2020-03-07
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 363
Korr 365D-vikt: 671
T-tal: 103
P-tal: 105
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt84
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt111
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total109