DARIOT AV AMALIENLUND  
Simmental
F: GULLI AV STUSTAD P
FF: 1972
POLDAU
FM: 3606
NOR 26529
M: 1629
LOUISE AV AMALIENLUND
MF: SAMSON AV STOREGÅRDEN T107
MM: 1091
LOUISE AV HÄLLINGE

Födelsedatum: 2020-01-29
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 379
Korr 365D-vikt: 695
T-tal: 105
P-tal: 113
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell86
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total114