RED BULL AV AMALIENLUND  
Angus
F: RED YOUNG AV STEHAG T110
FF: 2805
RED T2 AV ÅBUEN T111
FM: 1118
RED MISS FREYA AV STEHAG
M: 5009
RED FAVORIT AV HÖGANÄS
MF: KEBAB AV DAVIDSTORP T105
MM: 4767
RED FAVORITE AV HÖGANÄS

Födelsedatum: 2020-01-22
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 387
Korr 365D-vikt: 643
T-tal: 104
P-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt108
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt129
365 d-vikt, direkt122
Tillväxt, total125