RED BLUEBERRY AV HÖGANÄS 
Angus
F: RED YOUNG AV HÖGANÄS T104
FF: 5022
FRISKATORPET RED ONKEL TOM
FM: 4768
RED MISS FREYA AV HÖGANÄS
M: 1352
RED MISS FREYA AV STEHAG
MF: RED NOMAD AV STENHAMMAR
MM: 1014
RED MISS FREYA

Födelsedatum: 2020-01-16
Korr födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 355
Korr 365D-vikt: 614
T-tal: 105
P-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total120