NETFLIX AV SVANEBERG 
Hereford
F: DIESEL AV ONSLUNDA T106
FF: 5278
BACARDI AV STENLUNDA
FM: 1253
ORIGO DAY
M: 883
ILI AV SVANEBERG
MF: INDEX AV SVANEBERG
MM: 818
ILI AV SVANEBERG

Födelsedatum: 2020-02-27
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 367
Korr 365D-vikt: 556
T-tal: 91
P-tal: 87
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell88
Födelsevikt, direkt88
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt92
Tillväxt, total103