DART AV MÅSEBO  
Simmental
F: LUDDE AV STEGATORP T112
FF: 264
FJODOR AV DYBECK T112
FM: 371
LUKONA AV STEGATORP
M: 378
FINETLI AV MÅSEBO
MF: SANGIOVESE AV SÖVDELJUNGA T109
MM: 326
FINETLI AV MÅSEBO

Födelsedatum: 2020-03-02
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 419
Korr 365D-vikt: 750
T-tal: 108
P-tal: 110
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell88
Födelsevikt, direkt112
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt122
365 d-vikt, direkt119
Tillväxt, total121