DEVIL AV MÅSEBO  
Simmental
F: UNICORN AV STENHAMMAR T105
FF: 1082
SANDO AV STOREGÅRDEN T105
FM: 222
P ASTER AV STENHAMMAR
M: 366
BERNINA AV MÅSEBO
MF: SANGIOVESE AV SÖVDELJUNGA T109
MM: 333
BERNINA AV MÅSEBO

Födelsedatum: 2020-01-23
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 432
Korr 365D-vikt: 655
T-tal: 87
P-tal: 77
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt92
Tillväxt, total98