DENVER AV FALL  
Simmental
F: BEST AV MAXSTAD T103
FF: 1111
HOLMGAARD JACKPOT P
FM: 1096
LEE STAR
M: 1282
S ISA AV FALL
MF: NILS AV MALTESTORP T104
MM: 541
ISA AV FALL

Födelsedatum: 2020-02-24
Korr födelsevikt: 53
Korr 200D-vikt: 417
Korr 365D-vikt: 743
T-tal: 115
P-tal: 124
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total106