DALLAS AV FALL  
Simmental
F: HALLAS
FF: 493
HERALDIK
FM: 1626
PARIS VOM HANSELHOF
M: 1461
MF: STEVE AV FRÖNSHULT T109
MM: 1327
T FLOCKI AV FALL

Födelsedatum: 2020-01-12
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 363
Korr 365D-vikt: 665
T-tal: 101
P-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt106
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total107