DYLAN AV FALL  
Simmental
F: HENNESSY PP
FF: 2062
HANNIBAL
FM: 3715
HANTEL 917
M: 1385
U DYNA AV FALL
MF: NILS AV MALTESTORP T104
MM: 1251
S DYNA AV FALL

Födelsedatum: 2020-01-10
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 377
Korr 365D-vikt: 673
T-tal: 102
P-tal: 108
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell90
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt118
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total109