ROBIN AV ROSENDAL  
Charolais
F: JIMBO AV ASKOME T107
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP ÅT T108
FM: 529
G.ASTRID AV ASKOME
M: 514
I.NIROPE AV ROSENDAL
MF: FOREVER AV STRÖMSNÄS T107
MM: 148
U.NIROPE AV ROSENDAL

Födelsedatum: 2020-03-02
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 343
Korr 365D-vikt: 623
T-tal: 93
P-tal: 76
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell86
Födelsevikt, direkt90
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total104