SVANAHOLM PRINS  
Hereford
F: KVARG AV SVANEBERG T109
FF: 165
GOULDINGPOLL 1 SUPERDUTY ET
FM: 651
ILI AV SVANEBERG
M: 606
CONSTANS AV SVANAHOLM
MF: DEVO ET AV MUNKA
MM: 508

Födelsedatum: 2020-04-01
Korr födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 341
Korr 365D-vikt: 575
T-tal: 104
P-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell106
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell117
200 d-vikt, direkt119
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total115