ROCKY AV KÄLLEGÅRDEN  
Limousin
F: ODIN AV STRÖMVIK T106
FF: 5452
JARVIS AV STRÖMVIK
FM: 468
JULIA AV STRÖMVIK
M: 247
MF: IMHOTEP AV LÅNGALT T103
MM: 238

Födelsedatum: 2020-02-21
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 403
Korr 365D-vikt: 696
T-tal: 110
P-tal: 117
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell107
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell117
200 d-vikt, direkt112
365 d-vikt, direkt130
Tillväxt, total122