RUTER AV JÄRNEBERG  
Blonde d´Aquitaine
F: NORTON AV JÄRNEBERG
FF: 7296
JULIUS AV JÄRNEBERG
FM: 278
VIVAN AV JÄRNEBERG
M: 382
CAMÉO AV JÄRNEBERG
MF: CABREL (FRA)
MM: 268
CAMÉO AV JÄRNEBERG

Födelsedatum: 2020-01-17
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 301
Korr 365D-vikt: 558
T-tal: 96
P-tal: 93
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell79
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt89
365 d-vikt, direkt94
Tillväxt, total92