RED BULL AV KRÅKEKÄRR  
Charolais
F: LABERO AV SIMONTORP T104
FF: 1214
FELIX AV GUDMUNDSLUND ÅT T110
FM: 800
E.UNIC AV SIMONTORP
M: 984
M.UNIC AV KRÅKEKÄRR
MF: HARRY BOY AV SKÄRHAMN T105
MM: 865
H.UNIC AV KRÅKEKÄRR

Födelsedatum: 2020-03-08
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 389
Korr 365D-vikt: 696
T-tal: 108
P-tal: 113
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt94
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt115
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total111