RIVALDO AV GUNNARSBO  
Blonde d´Aquitaine
F: NOAK AV GUNNARSBO
FF: 1229
FULGENCE (FRA)
FM: 452
MIMOSA
M: 409
ODETTE AV JÄRNEBERG
MF: FELDT BOSSE (DAN)
MM: 247
ODETTE AV JÄRNEBERG

Födelsedatum: 2020-02-12
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 291
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
P-tal: 
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell86
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell96
200 d-vikt, direkt101
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total104