DALTON AV MANNARP  
Simmental
F: AMES AV MAXSTAD T105
FF: 7482
TITAN AV FALL T102
FM: 227
ISA AV SKÖTTNING
M: 588
EMMI AV MANNARP
MF: LUDDE AV STEGATORP T112
MM: 531
EMMI AV MANNARP

Födelsedatum: 2020-02-21
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 433
Korr 365D-vikt: 735
T-tal: 104
P-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt118
365 d-vikt, direkt113
Tillväxt, total115