HAMRAS ISIDOR  
Hereford
F: MOESKAER CROSSFIRE 1474
FF: 1686
TDP CROSSOVER Z400
FM: 3184
BBSF 303T CINDY 88Y
M: 7386
BÅRARPS KATIE FR XCEL,
MF: TRIARA XCELORATOR 594X
MM: 1647
MUNKA KATIE

Födelsedatum: 2019-12-23
Korr födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 325
Korr 365D-vikt: 582
T-tal: 104
P-tal: 111
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell122
Födelsevikt, direkt83
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total113