REAGAN AV FÄRGSHULT  
Charolais
F: NEYMAR AV SIMONTORP T107
FF: 7480
JUVEL AV VITA FALL T109
FM: 962
H.KARLA AV SIMONTORP
M: 226
N.DUNETTE AV FÄRGSHULT
MF: IPHONE AV SIMONTORP
MM: 120
F.DUNETTE AV FÄRGSHULT

Födelsedatum: 2020-01-17
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 343
Korr 365D-vikt: 630
T-tal: 101
P-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt116
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total111