REMBRANDT AV BOSARP 
Charolais
F: JR AV TUBBBARP T112
FF: 2143
HARDY AV EKERÖD T103
FM: 748
C.ETOFFE AV EKERÖD
M: 680
J.NANA AV BOSARP
MF: VB FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP T116
MM: 400
D.NANA AV BOSARP

Födelsedatum: 2020-02-18
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 385
Korr 365D-vikt: 677
T-tal: 98
P-tal: 95
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell106
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell96
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt116
Tillväxt, total118