PP.ROLEX AV KULLEN  
Limousin
F: NAJAX AV STRÖMVIK T105
FF: 2231
LOKE AV ÅBRÅNET T108
FM: 466
JOJO AV STRÖMVIK
M: 197
P.J.NANINDIE AV KULLEN
MF: JOVIAL AV UTGÅRDSTRÖEN P
MM: 117
J,GESSIE AV KULLEN

Födelsedatum: 2020-03-26
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 299
Korr 365D-vikt: 587
T-tal: 106
P-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell106
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt116
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total108