RIVER AV ONSLUNDA  
Limousin
F: FP,NISSE AV KULLEN T104
FF: 4764
VALERIAN
FM: 164
FP,J,JULIE AV KULLEN
M: 303
I.MEDUSE AV ONSLUNDA
MF: FLOYD AV TRANÅSLUND
MM: 136
U,MEDUSE AV ONSLUNDA

Födelsedatum: 2020-02-23
Korr födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 320
Korr 365D-vikt: 559
T-tal: 100
P-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell115
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt111
365 d-vikt, direkt91
Tillväxt, total100