ROMEO AV ONSLUNDA  
Limousin
F: FP,NISSE AV KULLEN T104
FF: 4764
VALERIAN
FM: 164
FP,J,JULIE AV KULLEN
M: 392
M.HILLEVI AV ONSLUNDA
MF: FALCON AV KLOCKAREGÅRDEN T103
MM: 222
F,HILLEVI AV ARVIDSGÅRD

Födelsedatum: 2020-02-06
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 311
Korr 365D-vikt: 584
T-tal: 101
P-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell118
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell106
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total110