ROLEX AV BRA-KO  
Limousin
F: FALCON AV KLOCKAREGÅRDEN T103
FF: 24
1-WAY POLLED KANA
FM: 405
M: 617
KAMILLA AV ALSLÖF
MF: CASTRO AV STRÖMVIK T111
MM: 528
I KAMILLA AV ALSLÖF

Födelsedatum: 2020-03-02
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 341
Korr 365D-vikt: 590
T-tal: 104
P-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell106
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total105