DINTITAN AV MAXSTAD  
Simmental
F: TITAN AV FALL T102
FF: 475
NILS AV MALTESTORP T104
FM: 1216
R LUKONA AV FALL
M: 12
LAURA AV
MF: PROSTEN AV BÄCKABY
MM: 1086
LAURA AV HÄLLINGE

Födelsedatum: 2020-01-31
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 406
Korr 365D-vikt: 719
T-tal: 107
P-tal: 114
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell88
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt111
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total111