DINO AV BJÖRNAHULT  
Simmental
F: VERNER AV LANDERÖD T112
FF: 6684
RUSTIK AV BOLLERUP T110
FM: 43
FABIOLA AV LANDERÖD
M: 359
BERGE AV BJÖRNAHULT
MF: MIKAROS AV RÖRUM T104
MM: 301
BERGE AV BJÖRNAHULT

Födelsedatum: 2020-03-17
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 408
Korr 365D-vikt: 677
T-tal: 97
P-tal: 90
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt108
365 d-vikt, direkt94
Tillväxt, total100