ROCKY AV DUDERÖ  
Limousin
F: DRAGOS AV DUDERÖ T112
FF: 746
ON-DIT
FM: 2152
EUROPE
M: 266
EGLANTIN AV DUDERÖ
MF: GAWAIN AV LÅNGALT
MM: 94
EGLANTINE AV BON

Födelsedatum: 2020-03-18
Korr födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 304
Korr 365D-vikt: 575
T-tal: 104
P-tal: 110
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt99
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total104