CHICO AV KROKEN  
Hereford
F: CLOVER AV KROKEN
FF: 3625
CRISTO AV KROKEN T104
FM: 798
CURLY AV KROKEN
M: 665
CAROL AV KROKEN
MF: ELTON AV GYLTEBODA T109
MM: 485
CAROL AV KROKEN

Födelsedatum: 2020-03-23
Korr födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 294
Korr 365D-vikt: 514
T-tal: 94
P-tal: 86
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell110
Födelsevikt, direkt94
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt99
365 d-vikt, direkt85
Tillväxt, total91