DIXON AV ÅBUEN  
Simmental
F: VAGNER AV STENHAMMAR T107
FF: 1541
LUDDE AV STEGATORP T112
FM: 200
O KRONI AV STENHAMMAR
M: 975
SENTA AV ÅBUEN
MF: SWAROVSKI AV MALTESTORP
MM: 794
SENTA AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2020-03-21
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 404
Korr 365D-vikt: 731
T-tal: 105
P-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt126
365 d-vikt, direkt121
Tillväxt, total124