RIGOLETTO AV SIMONTORP  
Charolais
F: NATURB ETE AV SIMONTORP ET
FF: 985
GERRARD PASTOR 35Z
FM: 3155
CML PLD GINNY 4T
M: 1024
I.LADY MONTE AV SIMONTORP
MF: FELIX AV GUDMUNDSLUND ÅT T110
MM: 817
E.LADY MONTE AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2020-03-28
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 377
Korr 365D-vikt: 655
T-tal: 102
P-tal: 100
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt87
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt128
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total113