RUBENS AV SIMONTORP  
Charolais
F: NATURB ETE AV SIMONTORP ET
FF: 985
GERRARD PASTOR 35Z
FM: 3155
CML PLD GINNY 4T
M: 1065
J.KARLA AV SIMONTORP
MF: GLANZ AV SIMONTORP ET ÅT
MM: 965
H.KARLA AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2020-01-24
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 387
Korr 365D-vikt: 692
T-tal: 104
P-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell112
Födelsevikt, direkt89
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt129
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total114