ROOKIE AV SIMONTORP  
Charolais
F: NATURB ETE AV SIMONTORP ET
FF: 985
GERRARD PASTOR 35Z
FM: 3155
CML PLD GINNY 4T
M: 1206
N.EVETTA AV SIMONTORP
MF: CML DISTINCTION 318A P
MM: 2642
GERRARD EVETTA 39Y

Födelsedatum: 2020-01-11
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 371
Korr 365D-vikt: 631
T-tal: 95
P-tal: 87
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell96
200 d-vikt, direkt135
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total117