DALLAS AV ÅBUEN  
Simmental
F: TRALL AV ÄNGA T106
FF: 7390
ROCKY AV ÄNGA T116
FM: 697
FANNY AV ÄNGA
M: 840
LUTZI AV ÅBUEN
MF: PIRATEN AV GYLLEBO
MM: 486
LUTZI AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2020-01-15
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 448
Korr 365D-vikt: 741
T-tal: 103
P-tal: 98
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell119
200 d-vikt, direkt127
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total117