BOSSE AV DAVIDSTA  
Angus
F: YOUNG AV DAVIDSTA
FF: 139
HAGENS TIGER CAT T107
FM: 735
OFELIA AV DAVIDSTA
M: 825
CARMEN A
MF: NEW DATELIN AV NYNÄS
MM: 780
CARMEN AV NYNÄS

Födelsedatum: 2020-02-04
Korr födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 332
Korr 365D-vikt: 625
T-tal: 111
P-tal: 118
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt107
365 d-vikt, direkt129
Tillväxt, total119