GULDRUPE MERCEDES  
Hereford
F: ETYPE AV GYLTEBODA T104
FF: 1153
JC 743 FAST TIME 1SZ
FM: 488
ELNA AV GYLTEBODA
M: 1229
GULDRUPE ILI
MF: SMENS FENIX T112
MM: 1626
ILI AV INGEMANSTORP

Födelsedatum: 2020-02-19
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 328
Korr 365D-vikt: 580
T-tal: 102
P-tal: 104
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt116
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total110