BRUCE AV NYNÄS 
Angus
F: TURMINAROR AV FRISKATORPET T107
FF: 28
HF EL TIGRE 28U
FM: 4103
FRISKATORPET ERYTREA
M: 805
EMMA AV NYNÄS
MF: NEW DATELIN AV NYNÄS
MM: 782
EMMA AV NYNÄS

Födelsedatum: 2020-02-09
Korr födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 346
Korr 365D-vikt: 609
T-tal: 103
P-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell100
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt110
365 d-vikt, direkt115
Tillväxt, total113