BOSTON AV NYNÄS 
Angus
F: TURMINAROR AV FRISKATORPET T107
FF: 28
HF EL TIGRE 28U
FM: 4103
FRISKATORPET ERYTREA
M: 860
EMMA AV NYNÄS
MF: ROYAL AV SJÖVÅNGEN T112
MM: 772
EMMA AV NYNÄS

Födelsedatum: 2020-01-20
Korr födelsevikt: 37
Korr 200D-vikt: 315
Korr 365D-vikt: 547
T-tal: 95
P-tal: 94
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt110
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total108