IVAR AV EKASTIGA  
Hereford
F: SUNE AV TROEDSBERGA T107
FF: 342
OSKAR AV KÄLLMOSSEN T106
FM: 346
FLORA AV TROEDSBERGA
M: 392
MERMAID AV EKASTIGA
MF: JANNE AV SVARTSJÖ T109
MM: 326
MERMAID AV EKASTIGA

Födelsedatum: 2020-02-19
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 338
Korr 365D-vikt: 522
T-tal: 85
P-tal: 77
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell112
Födelsevikt, direkt91
200 d-vikt, maternell119
200 d-vikt, direkt90
365 d-vikt, direkt74
Tillväxt, total81