ROLEX AV ASKOME  
Charolais
F: OKTAN AV NYNÄS T111
FF: 905
LIVERPOOL AV BENESTAD T107
FM: 8478
H.URGENT AV NYNÄS
M: 798
N.ETOILE AV ASKOME
MF: JUST D AV NORS T107
MM: 637
I.ETOILE AV ASKOME

Födelsedatum: 2020-02-13
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 348
Korr 365D-vikt: 636
T-tal: 99
P-tal: 99
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt86
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt139
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total123