RAFFE AV MARGRETEVALL 
Charolais
F: MADMAX AV ASKOME T104
FF: 1316
GUSTAV AV SKALLTORP ÅT T112
FM: 560
G.EUROPE? AV ASKOME
M: 817
I.ETOFFE AV MARGRETEVALL
MF: GIMLI AV STRÖMSNÄS T106
MM: 715
D.ETOFFE AV MARGRETEVALL

Födelsedatum: 2020-03-15
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 356
Korr 365D-vikt: 678
T-tal: 104
P-tal: 100
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt94
200 d-vikt, maternell93
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total104