RASMUS AV ALSLÖF  
Limousin
F: FRASCATI
FF: 1849
TASTEVIN
FM: 3166
AFGHANE
M: 508
I EURE AV ALSLÖF
MF: DACKE AV MARGARETEHOLM T104
MM: 396
F EURE AV ALSLÖF

Födelsedatum: 2020-01-12
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 300
Korr 365D-vikt: 567
T-tal: 101
P-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell106
Födelsevikt, direkt105
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt102
Tillväxt, total102