RED BÄST AV MELLBY  
Angus
F: RED UFO AV STEHAG T111
FF: 5453
FRISKATORPET RED PROSIT
FM: 503
RED MISS FREYA AV STEHAG
M: 5398
FRISKATORPET RED BENTE
MF: RED KING AV MUNKA ET
MM: 4913
FRISKATORPET RED BENTE

Födelsedatum: 2020-03-13
Korr födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 331
Korr 365D-vikt: 619
T-tal: 104
P-tal: 101
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt109
200 d-vikt, maternell94
200 d-vikt, direkt122
365 d-vikt, direkt114
Tillväxt, total118