ROCKY AV MELLBY  
Charolais
F: OBAMA AV MELLBY T107
FF: 1653
JOKER AV DILLERUD
FM: 360
I.DURANCE AV MELLBY
M: 439
M.MISS AV MELLBY
MF: HELGE AV MELLBY ET
MM: 161
U.MISS P AV MELLBY

Födelsedatum: 2020-03-19
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 344
Korr 365D-vikt: 595
T-tal: 90
P-tal: 93
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell116
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt92
Tillväxt, total101