DANNE AV RÖDMOSSA  
Simmental
F: GULLI AV STUSTAD P
FF: 1972
POLDAU
FM: 3606
NOR 26529
M: 459
REBECKA AV RÖDMOSSA
MF: PLUS AV RÖDMOSSA
MM: 403
REBECKA AV RÖDMOSSA

Födelsedatum: 2020-02-21
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 369
Korr 365D-vikt: 639
T-tal: 94
P-tal: 91
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt92
200 d-vikt, maternell96
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt90
Tillväxt, total96