SUNFOREST DRAUPNER AV ÖVRABO  
Simmental
F: VALENTINO PP AV MARSAGÅRD T102
FF: 661
VINGEGAARD CRASSUS P
FM: 158
AGNES AV MARSAGÅRD
M: 17
SUNFOREST ULRICKE AV ÖVRABO
MF: LUDDE AV STEGATORP T112
MM: 459
ULRICKE AV HJÄRÅS

Födelsedatum: 2020-03-21
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 393
Korr 365D-vikt: 684
T-tal: 100
P-tal: 102
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell90
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt116
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total110