RANG AV RÅBY 
Charolais
F: JACKSON AV ASKOME ÅT T111
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP ÅT T108
FM: 507
F.ETASOEUR AV ASKOME
M: 1031
F.EVELINE AV RÅBY
MF: SATURNUS AV SIMONTORP ET T107
MM: 921
D.EVELINE AV RÅBY

Födelsedatum: 2020-01-10
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 384
Korr 365D-vikt: 693
T-tal: 104
P-tal: 103
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt115
365 d-vikt, direkt119
Tillväxt, total117