RUDOLPH AV BÅSTAD  
Charolais
F: LYNCH AV SONARP T107
FF: 1316
GUSTAV AV SKALLTORP ÅT T112
FM: 877
H.DEESSE AV SONARP
M: 1302
O.EMJOLEUS AV SONARP
MF: LAZY AV EKERÖD T109
MM: 955
I.EMJOULEUS AV SONARP

Födelsedatum: 2020-02-28
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 368
Korr 365D-vikt: 721
T-tal: 108
P-tal: 107
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt90
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt124
Tillväxt, total116