DULLY AV FRÖNSHULT  
Simmental
F: GULLI AV STUSTAD P
FF: 1972
POLDAU
FM: 3606
NOR 26529
M: 381
MONA AV FRÖNSHULT
MF: POMMERY AV SÖVDELJUNGA T114
MM: 311
MONA AV FRÖNSHULT

Födelsedatum: 2020-01-24
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 347
Korr 365D-vikt: 641
T-tal: 103
P-tal: 109
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt105
365 d-vikt, direkt97
Tillväxt, total101