DAVID AV FRÖNSHULT  
Simmental
F: HENNESSY PP
FF: 2062
HANNIBAL
FM: 3715
HANTEL 917
M: 1080
LEE STAR AV HÄLLINGE
MF: NISSE AV GYLLEBO T110
MM: 921
LEE STAR AV HÄLLINGE

Födelsedatum: 2020-01-03
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 366
Korr 365D-vikt: 672
T-tal: 104
P-tal: 106
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt115
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total110